Kategorie

Nasze okazje na ALLEGRO


Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne
Sklep BHLew.info - Przyczepy jest prowadzony przez :

Biuro Handlowe Lew Leszek Lew, Zbigniew Lew Sp. J.
80-556 Gdańsk, Ul. Wielopole 6
NIP. 584-090-19-72

Organ rejestrowy : Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr  KRS : 82438 

Adres do korespondencji: 
Biuro Handlowe Lew Sp. J.
80-556 Gdańsk,

Ul. Wielopole 6

tel. : +48 58 552 19 18

e-mail:  infolew@poczta.wp.pl

Zakup w sklepie internetowym BHLew.info - Przyczepy oznacza akceptację niniejszego regulaminu zawierającego :  procedurę składania zamówienia, zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, uprawnień gwarancyjnych i reklamacyjnych.

II.Definicje :

1. Regulamin–niniejszy regulamin.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument - Klient – będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za  pośrednictwem Sklepu Internetowego

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

7.Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www BHLEW.info - Przyczepy,

 za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Dla zapewnienia realizacji zamówienia  Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy :

·          aktywne połączenie z siecią Internet,

·          przeglądarkę internetowa np. Internet Explorer ver.8 lub nowszej, Mozzila Firefox ver.7 lub  nowszą, Google Chrome ver.10 lun nowszą, Opera ver. 10 lub nowszą, SAFARI ver. 5 lub nowszą.

·          włączona obsługa Java Script oraz cookies

·          aktywny adres e-mail.

·          rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
3. Realizacja zamówienia może być dokonana przez założenie konta, które jest dobrowolne.

    Założenie konta nie jest  wymagane do złożenia zamówienia w sklepie.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia, W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia lub też wzbudzającego wątpliwości,  Biuro Handlowe Lew Sp.J. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Przy każdym towarze podany jest czas jego dostępności, który jest jednocześnie czasem realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przez Państwa zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów . Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Dostępność towaru „Kontakt telefoniczny” oznacza, że produkt, który jest przez nas oferowany na stronach BH LEW SP. J. nie jest obecnie dostępny w naszym magazynie i zostanie specjalnie zamówiony u naszego dostawcy. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż standardowe 2 tygodnie, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

8.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku niezgodności towaru z umową, towar wraz z informacją określającą niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu  za pomocą firmy kurierskiej, na adres : Biuro Handlowe LEW Sp. .J. 80-556 Gdańsk ul. Wielopole 6 z numerem zgłoszenia . W tym celu prosimy skontaktować się z  BH LEW Sp. J. celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

9. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki

10. Anulowanie zamówienia jest możliwe przez Klienta drogą : telefoniczną  lub e-mailem przed  wysyłką zamówienia.

IV. Koszty dostawy

1.Standardowe  koszty dostawy to :

Przesyłka Kurierska  płatna „za pobraniem”  25,91PLN *

Przesyłka Kurierska  płatna  „przelewem”  20,91PLN *

* W przypadku przesyłek ponadgabarytowych (paczek powyżej 2 m długości ) lub przekraczających wagę 20 kg opłata będzie uzgadniana indywidualnie.

2.Faktyczne koszty dostawy są  podawane podczas składania i potwierdzania zamówienia.

3.Koszt  dostawy  jest  podawany  przy  transakcjach  na  terenie  POLSKI. 

V. Warunki płatności

 Możliwe są następujące sposoby płatności :

 Za pobraniem - wybierając płatność "za pobraniem" płaci się kurierowi przy odbiorze towaru.

Przelewem na rachunek bankowy numer: ING BANK 55 1050 1764 1000 0023 0351 3549 – zamówiony towar jest wysyłany po zaksięgowaniu Państwa wpłaty na nasze konto. .

·                     Gotówka - odbiór osobisty.

VI. CENY
1.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym BHLew.info - Przyczepy są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).
2.Biuro Handlowe Lew Sp.J. wystawia  faktury VAT lub  paragon  na zakupiony towar.

Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie podać nazwę firmy, nr NIP, adres firmowy.

Dowód zakupu  jest  załączany  do przesyłki.

VII. Reklamacje towarów

1.Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

3.Klient  może  skorzystać  z  uprawnień  gwarancyjnych bezpośrednio u producenta, za pośrednictwem serwisu lub sprzedawcy produktu. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać przesyłką kurierską na adres firmy z numerem zgłoszenia. W tym celu prosimy skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego. Naprawiony towar zostanie wysłany do klienta.

4.Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

5.Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji towaru.  Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

VIII. Zwrot  towaru

1.W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

2.Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail : infolew@wp.pl. 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 

 

Biuro Handlowe Lew Sp. J. 
80-556 Gdańsk Wielopole 6
  
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rrzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],  [numery] . 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 

3.W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt niezwłocznie, nie póżniei  niż  w ciągu 14 dni Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, lub adres na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta lub przekazem  pocztowym. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu

Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w  której  przedmiotem  świadczenia jest  dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. Polityka prywatności, dane osobowe Klienta.

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Biuro Handlowe LEW Sp.J.

2.W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne

do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.

4.Dane osobowe są chronione przed utratą  i  udostępnieniem  osobą nieupoważnionym poprzez stosowaniem zabezpieczeń programowych  i  technicznych.

X. Zmiany w regulaminie.

1.Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminie za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4.Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu


Witaj, Zaloguj

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę